Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2017

magnoliaaa
15:59
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.

April 06 2017

magnoliaaa
12:56
2007 c6d3 390
Reposted fromfokajednooka fokajednooka viastepywilcze stepywilcze
magnoliaaa
12:55
0753 ddd1 390
Reposted fromdozylnie dozylnie viarzzkropka rzzkropka

March 31 2017

14:36
8983 2f16 390

March 30 2017

magnoliaaa
20:04
3659 4092 390

Diana Scherer - Bunch

Reposted fromdusix dusix viaphilomath philomath
magnoliaaa
20:01
Myślę, że nie należy tak poważnie wszystkiego traktować. Kochanie kogoś to cudowna rzecz i jeżeli tylko miłość jest szczera, nikt nie może się znaleźć w pułapce. Uwierz w siebie. (...) Może wam się razem powiedzie, a może nie. Ale miłość właśnie na tym polega. Moim zdaniem to naturalne, że zakochany człowiek zdaje się całkowicie na miłość. To jeden z przejawów uczciwości.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"

March 29 2017

magnoliaaa
20:53
6632 21c8 390
Reposted fromusual usual viamiimi miimi
magnoliaaa
20:50
Tylko nie myśl zbyt mocno, bo zrobisz sobie krzywdę.
— Kate McCarthy, Fighting Redemption
Reposted frommefir mefir viacoolenough coolenough
18:54
3461 af51 390
Reposted fromillogical illogical viagriber griber
magnoliaaa
18:54
2565 e000 390
Reposted fromjethra jethra viagriber griber
magnoliaaa
18:53
magnoliaaa
18:47
7410 d944 390
Reposted frommeem meem vianiezwyykla niezwyykla
magnoliaaa
18:45
2018 9ffc 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viahannahbell hannahbell
magnoliaaa
18:36
5188 0602 390
magnoliaaa
18:35
7275 5b12 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viastepywilcze stepywilcze
magnoliaaa
18:35
2573 72b9 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viastepywilcze stepywilcze
magnoliaaa
18:34
3386 b77d 390

June 09 2015

magnoliaaa
07:09

Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda.

Audrey Hepburn

Reposted fromstrangeee strangeee viamolloved molloved

June 03 2015

magnoliaaa
22:17
Dlaczego mnie wtedy nie było? Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol. Wtedy on otworzył nade mną swój. Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła. Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło. A gdy już staliśmy pod Twoimi drzwiami, zapytał mnie, czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda viamisiaczek95 misiaczek95
magnoliaaa
22:15
4128 46b4 390
Reposted fromkreatura kreatura viaxoxou xoxou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl