Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2015

magnoliaaa
07:09

Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda.

Audrey Hepburn

Reposted fromstrangeee strangeee viamolloved molloved

June 03 2015

magnoliaaa
22:17
Dlaczego mnie wtedy nie było? Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol. Wtedy on otworzył nade mną swój. Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła. Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło. A gdy już staliśmy pod Twoimi drzwiami, zapytał mnie, czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda viamisiaczek95 misiaczek95
magnoliaaa
22:15
4128 46b4 390
Reposted fromkreatura kreatura viaxoxou xoxou

May 30 2015

magnoliaaa
20:09
Nigdy nie zgodziła się przyjść do jego mieszkania, nigdy nie był z nią na żadnym spacerze, nigdy w kinie i nigdy w restauracji. Podobnie jak nigdy nie odważyli się pokazać razem światu. Nigdy też nie przyjęła od niego kwiatów. Dotykała z czułością tych, które jej darował, wąchała je i przytulała do siebie, ale nigdy tak naprawdę ich nie przyjęła. I tak naprawdę nigdy nie była jego kobietą. Przynosiła tylko w papierowych torebkach zamówione przez niego croissanty i tak - przy okazji - zatrzymywała się w jego życiu. Na chwilę. Jak pomiędzy stacjami.
— J. L. Wiśniewski, Bikini
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viarzzkropka rzzkropka
magnoliaaa
20:06
(...) każdej nocy zanim zasnę, odwracam się do niej i mówię bezgłośnie: - Tylko ty, na zawsze tylko ty. A jej miłość krąży cicho wokół mnie, trzymając, dając oparcie i przypominając, że najgłośniejsze słowa to te, dla których żyjemy.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir viael-kaktus el-kaktus
magnoliaaa
20:06
Wcale jeszcze wtedy nie wiedziałam, że jestem w nim zakochana. (...) Tylko po prostu nie mogłam przeżyć nawet kilku dni bez niego.
— "Opium w rosole"- Małgorzata Musierowicz
magnoliaaa
20:04
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury. 

Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem.
— José Micard Teixeira
Reposted fromborn2die born2die viarzzkropka rzzkropka
20:04
5565 3edd 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viarzzkropka rzzkropka

May 27 2015

15:47
Chloe McCollum mediocreativity.tumblr.com
Reposted fromcuty cuty
magnoliaaa
15:46
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
magnoliaaa
15:44
“proszę, pospiesz się, proszę,
nie zatrzymywana
odejdę”
— Halina Poświatowska
Reposted frombeatkazz beatkazz viaWeroniikaa Weroniikaa

May 05 2015

magnoliaaa
21:33
3844 6a61 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viamolloved molloved
magnoliaaa
21:30
Jak często znajduje się kogoś, czyje usta idealnie pasują do twoich? Powiem wam jak często - tylko raz w życiu. Na świecie jest wielu miłych ludzi, w których można się zakochać. Ale jest tylko jedna osoba, której usta idealnie pasują do twoich.
— T.Parsons
magnoliaaa
21:30
9558 6703 390
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viabambalam bambalam

April 28 2015

magnoliaaa
19:26
Cisza ma kształt twojej nieobecności.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith viaWeroniikaa Weroniikaa

April 05 2015

magnoliaaa
19:29
3030 29e1 390
Marcin Świetlicki
magnoliaaa
19:28
magnoliaaa
19:24
Chcę Cię. Z każdą wadą. Z każdą zaletą. Z głupimi pytaniami. Z wszystkimi przyzwyczajeniami. Z każdym nawykiem. Z wszystkimi grymasami na twarzy. Z marudzeniem. I wszystkimi nieodkrytymi myślami. Chcę Cię. Nawet, gdy ciężko ze sobą wytrzymać. Gdy obrażamy się na siebie na chwilę. Chcę Cię. Z całym ciężkim bagażem jaki nosisz. Z każdym przytuleniem, nawet gdy mówię, że nie chcę. Z cierpliwością. I kiedy jej już brakuje. Chcę Cię. Gdy się budzę. I gdy zasypiam. Gdy dzwonisz z pytaniem za ile będę gotowa. Gdy męczysz mnie swoim gadaniem. Chcę cię. Z najmniejszymi gestami. Chcę Cię ze wszystkim, bo bez tego wszystkiego nie byłbyś już taki mój.
Reposted fromhasz hasz viaelenn elenn
magnoliaaa
19:22
5232 97d6 390
Reposted frombrzask brzask viaostatni ostatni
magnoliaaa
19:22
5933 66b8 390
Reposted fromnexxt nexxt viacoconutmousse coconutmousse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl